Bra inlägg

80% av hästens fett och vätske/vatten-fria kroppssammansättning är protein - en betydande del. Den övervägande delen av alla vävnader i kroppen, som enzymer, hormoner, antikroppar behöver protein, samt för tillväxt och läkning. Därför är protein en viktig del av hästens diet under hela dess liv.
Av alla komponenter i hästens diet är protein troligen den mest missförstådda. Det har länge setts som en energikälla men protein har en mycket viktig annan funktion - det tillför aminosyror.

Protein ger aminosyror - byggstenar som används för att tillverka och underhålla kroppsdelar, såsom:
· Hjärta, lungor, lever och andra vitala organ
· muskler
· Blod
· Hud, päls och hovar
· Ben
· Ögon
· Bindvävnad
· Enzymer
· Antikroppar

Proteiner är komplexa föreningar som består av ett nästan oändligt antal kombinationer, det finns 22 olika aminosyror. Alla är nödvändiga men vissa kan framställas i kroppsvävnader och behöver inte tillföras via foder. De som kroppen kan producera själv kallas icke-essentiella aminosyror, medan de som måste tillföras via foder kallas essentiella aminosyror. Det finns 10 essentiella aminosyror, dessa är: fenylalanin, valin, Treonin, tryptofan, isoleucin, metionin, histidin, arginin, leucin, lysin

Protein som används i hästfoder bör vara högkvalitativ och komplett, vilket innebär att det ska inkludera alla de essentiella aminosyrorna. 

För lite protein i kosten är oroande. Det kan leda till hämmad tillväxt, dålig aptit, matt hårrem, förlust av eller allmän brist på muskelvävnad och nedsatt allmäntillstånd.
Allt detta gör protein till en viktig del av kosten. 

Unghästar som producerar ny vävnad när de växer och hästar som används för avel har högre proteinbehov än vuxna hästar som används för normal träning och tävling. 
Protein kan fungera som energikälla men är inte att föredra, det kommer fram mer och mer via forskning och håller långsamt på att förändra sättet på vilket vi utformar foderstater, liksom hur vi tänker på vilket protein som är lämpligt för våra hästar.

Hur mycket är nog?
Vad är en lämplig nivå av protein för din häst? Löpande forskning ändrar det svaret hela tiden, men det finns några allmänna riktlinjer. 

Avelsston, växande unghästar, ca: >10 MJ/kg ts, >8 g smältbart råprotein/MJ
Vuxna hästar i normalt arbete eller vila, ca: <10 MJ/kg ts, ca 6 g smb rp/MJ
Hästar i hårt arbete: >10 MJ/kg ts, ca 6 g smb rp/MJ

Mängden protein som behövs i kosten beror helt på den enskilda hästens behov, till exempel om den växer, lakterar eller är i hård träning och tävling. Det beror också på proteinets smältbarhet.

Avelsstoet behöver i sista trimestern större mängd eftersom deras proteinbehov då ökar radikalt. Laktation kräver också högre proteinmängd - proteinhalten i stoets mjölk är allra högst direkt efter fölning. 

Hård träning och tävling ökar också behovet av protein i fodret, då för att stödja ökad muskelutveckling och god kvalitet på all kroppsvävnad. Behovet ökar även i perioderna vid pälsskifte.

Det finns inga regler utan undantag. För att avgöra rätt mängd protein till en häst handlar det om att göra sin läxa, söka i tillgängliga riktlinjer och att prova sig fram. 

Det finns ingen häst som har exakt samma behov som någon annan utan två likvärdiga hästar ur samma ras, med samma ålder, storlek, hälsostatus, tränings och tävlingsbelastning kan till exempel ändå ha olika behov. 

Medan protein är en mycket viktig del av hästens diet måste det också läggas i perspektivet - som en del av foderstaten. Hästen behöver förutom fullvärdigt protein även - i grova drag – energi, vitaminer, mineraler och spårämnen. 

© EquVici Int AB

www.locavalli.com

Kopierat inlägg 

Kram 

soffiajohansson

Mitt liv

RSS 2.0